Đội ngũ nòng cốt của chúng tôi

 

Đoàn Thu Hương

Giám đốc điều hành
Liza Hunter

Cố vấn phát triển sản phẩm
Nguyễn Thu Thủy

Trưởng phòng phát triển kinh doanh tour
Nguyễn Thu Huyền

Trưởng phòng phát triển
Trần Mai Hương

Trưởng phòng Hành chính kế toán
Trần Thanh Hiếu

Trưởng phòng truyền thông
Đoàn Anh Tú

Trưởng đại diện văn phòng Phú Thọ
Vũ Đức Biên

Trưởng đại diện Văn phòng Hà Giang
Vũ Linh Chi

Trưởng phòng chăm sóc khách hàng
Bạn đã sẵn sàng khám phá thế giới cùng AsiaTravel ?
Tìm kiếm tour phù hợp
Đăng ký nhận bản tin