BẢNG GIÁ TOUR MIỀN TRUNG 2017

ĐVT: Nghìn VND/khách

Mã tour Điểm đến Chương trình tour TG Khách
sạn
Phương tiện Giá tour trọn gói/khách
(ĐVT: nghìn VND)
Đoàn
16 - 24
Đoàn
25 - 35
Đoàn 30-45
TH1 Thanh Hóa  Biển Hải Hòa  3N 2 sao  Ô Tô 1,999 1,817 1,751
3 sao  2,275 2,107 2,027
TH2 Thanh Hóa Vạn Chài Resort (thực hiện TeamBuilding)  3N 4 sao  Ô Tô 3,801 3,682 3,454
TH3 Thanh Hóa Eureka Linh Trường Resort (thực hiện TeamBuilding)  3N 4 sao  Ô Tô 2,181 2,016 1,925
NA1 Nghệ An  Bãi Lữ Resort (thực hiện TeamBuilding)  4N 4 sao  Ô Tô 3,426 3,238 3,099
NA2 Nghệ An  Tắm biển Cửa Lò - Quê Bác  3N 2 sao  Ô Tô 1,900 1,654 1,560
3 sao  1,990 1,740 1,640
HT1 Hà Tĩnh Biển Thiên Cầm - Cửa Khẩu Cầu Treo mua sắm hàng Thái Lào (thực hiện Teambuilding)  4N 2 sao  Ô Tô 3,465 3,164 3,040
3 sao  3,825 3,538 3,400
HT- QB1 Hà Tĩnh Biển Thiên Cầm - Biển Nhật Lệ - Động Phong Nha 4N 2 sao  Ô Tô 3,467 3,058 2,916
3 sao  3,737 3,317 3,156
QB3 Quảng Bình  Động Phong Nha - Động Thiên Đường - Nghỉ Tại Sunspa Resort 5 sao (đi tàu hỏa Hà Nội - Quảng Bình - Hà Nội; Giá chưa bao gồm vé tàu hỏa) 4N 5 sao   Tàu Hỏa, Ô Tô 4,371 4,309 4,168
QB - H1  Quảng Bình Huế  Cố Đô Huế - Động Phong Nha  3N 2 sao  Tàu Hỏa, Ô Tô 3,912 3,433 3,298
3 sao  4,080 3,611 3,466
QBHDN Quảng Bình Huế, Đà Nẵng  Đà Nẵng - Sơn Trà - Hồ Đồng Xanh Đồng Nghệ - Khu di tích khách chiến K20 - Tắm bún Phước Nhơn - Động Thiên Đường - Cố Đô Huế (đi máy bay Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội; Giá chưa bao gồm vé máy bay)  4N 2 sao  Máy Bay, Ô Tô 2,884 2,734 2,643
3 sao  3,136 3,000 2,895
HDNQN1 Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam   Đà Nẵng - Phố Cổ Hội An - Cố Đô Huế 4 ngày (đi máy bay Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội; Giá chưa bao gồm vé máy bay)  4N 2 sao  Ô Tô 3,442 3,292 3,201
3 sao  3,694 3,558 3,453
HDNQN2 Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng nam    Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Huế - Thánh địa La Vang - Viếng mộ Đại Tướng - Động Thiên Đường - Lăng Cô (đi máy bay Hà Nội - Đà Nẵng // Huế - Hà Nội hoặc ngược lại; Giá chưa bao gồm vé máy bay)  5N 2 sao  Máy Bay, Ô Tô 3,927 3,647 3,522
3 sao  4,263 4,002 3,858
HDNQNQB Đà Nẵng , Quảng Nam, Huế, Quảng Bình     Đà Nẵng - Ngủ Hành Sơn - Hội An - Cố Đô Huế - Phong Nha Kẻ Bàng (đi máy bay Hà Nội - Đà Nẵng // Huế - Hà Nội hoặc ngược lại; Giá chưa bao gồm vé máy bay)  4N 2 sao  Máy Bay, Ô Tô 3,263 3,020 2,915
3 sao  3,515 3,287 3,167
QN1  Quy Nhơn Du lịch Quy Nhơn : Khu du lịch Hầm Hô - Đảo Hòn Khô (đi máy bay Hà Nội - Quy Nhơn - Hà Nội; Giá chưa bao gồm vé máy bay) 4N 2 sao  Máy Bay, Ô Tô 2,483 2,371 2,278
3 sao  2,735 2,638 2,530
QN.QN   Quảng Nam, Quảng Ngãi  Du lịch Quảng Ngãi : Chứng tích Mỹ Sơn - Chùa Thiên Ấn - Đảo Lý Sơn - Tam Kỳ - Bãi Rạng ( đi máy bay Hà Nội - Chu Lai - Hà Nội ; giá chưa bao gồm vé máy bay )  4N 2 sao  Máy Bay, Ô Tô 2,727 2,630 2,540
3 sao  2,979 2,897 2,792
QN  Quảng Ngãi  Du Lịch Đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi  6N 2 sao  Máy Bay, Ô Tô 4,538 3,880 3,679
3 sao  4,808 4,132 3,890
TN1 Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc  Pleiku - KonTum - Buôn Mê Thuột (đi máy bay Hà Nội -Buồn Mê Thuột - Hà Nội; Giá chưa bao gồm vé máy bay)  5N 2 sao  Máy Bay, Ô Tô 3,231 3,084 2,969
3 sao  3,567 3,789 3,305
DNQN2 Đà Nẵng , Quảng Nam  Đà Nẵng - Bà Nà Hill - Bán đảo Sơn Trà - Phố cổ Hội An - Ngủ Hành Sơn 3 ngày (đi máy bay Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội hoặc ngược lại; Giá chưa bao gồm vé máy bay)  3N 2 sao  Máy Bay, Ô Tô 2,602 2,509 2,436
3 sao  2,770 3,687 2,604
DNQN3 Đà Nẵng , Quảng Nam  Đà Nẵng - Phố Cổ Hội An - Củ Lao Chàm - KDL suối nóng Phước Nhơn - Bán đảo Sơn Trà - Ngủ Hành Sơn 4 ngày (đi máy bay Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội  hoặc ngược lại; Giá chưa bao gồm vé máy bay)  4N 2 sao  Máy Bay, Ô Tô 3,806 3,678 3,583
3 sao  4,058 3,944 3,835
DNQN1 Đà Nẵng , Quảng Nam  Đà Nẵng - Bà Nà Hill - Bán đảo Sơn Trà - Phố cổ Hội An - Ngủ Hành Sơn 4 ngày (đi máy bay Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội hoặc ngược lại; Giá chưa bao gồm vé máy bay)  4N 2 sao  Máy Bay, Ô Tô 3,147 3,047 2,960
3 sao  3,489 3,407 3,302
HDNQNQB2 Đà Nẵng , Quảng Nam, Huế, Quảng Bình     Đã Nẵng - Sơn Trà - Bà Nà - Hội An - Huế - Động Thiên Đường - Viếng Mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp 5 ngày (đi máy bay Hà Nội - Đà Nẵng/Huế - Hà Nội hoặc ngược lại; Giá chưa bao gồm vé máy bay)  5N 2 sao  Máy Bay, Ô Tô 4,412 4,110 3,971
3 sao  5,020 4,748 4,307
QB1 Hà Tĩnh,Quảng Bình, Quảng Trị  Biển Nhật Lệ - Cửa khẩu Lao bảo - Thành Cổ Quảng Trị - Nghĩa Trang Trường Sơn - Phong Nha Kẻ Bàng - Ngã Ba Đồng Lộc  4N 2 sao  Máy Bay, Ô Tô 3,725 3,366 3,234
3 sao  3,977 3,632 3,486
QB2 Quảng Bình Biển Nhật Lệ - Phòng Nha Kẻ Bàng (đi tàu hỏa Hà Nội - Quảng Bình - Hà Nội; Giá chưa bao gồm vé tàu hỏa)  3N 2 sao  Tàu Hỏa, Ô Tô 2,703 2,410 2,304
3 sao  2,871 2,587 2,472
QB-QT01 Quảng Bình, Quảng Trị   Quảng Bình - Ông Hoàng Mười - Vũng Chùa - Động Thiên Đường - Nghĩa Trang Trường Sơn - Địa Đạo Vĩnh Mốc  4N 2 sao   Ô Tô 3,697 3,368 3,241
3 sao  3,949 3,635 3,493
Đăng ký nhận bản tin