094 955 2600 / 024 730 66669

Nhân Viên Kinh Doanh Vé Máy Bay

Từ ngày 1/4 đến ngày 1/5, công ty du lịch Á Châu(Asia Travel) có nhu cầu tuyển dụng 05 nhân viên kinh doanh khách ghép, không yêu cầu kinh nghiệm. Sẽ được công ty đào tạo trong quá trình làm...

Nhân Viên Kinh Doanh Khách Đoàn

Từ ngày 1/4 đến ngày 1/5, công ty du lịch Á Châu(Asia Travel) có nhu cầu tuyển dụng 05 nhân viên kinh doanh khách ghép, không yêu cầu kinh nghiệm. Sẽ được công ty đào tạo trong quá trình làm...

Nhân Viên Kinh Doanh Khách Ghép Đoàn

Từ ngày 1/4 đến ngày 1/5, công ty du lịch Á Châu(Asia Travel) có nhu cầu tuyển dụng 05 nhân viên kinh doanh khách ghép, không yêu cầu kinh nghiệm. Sẽ được công ty đào tạo trong quá trình làm...